Skatt og renteinntekter i utlandet

Du skal oppgi i skattemeldingen din alle inntekter og formue du har i utlandet. Om du må betale skatt i Norge er avhengig av hvilken type inntekt det er og hvilket land den kommer fra. 

Veilederen er for deg som er skattemessig bosatt i Norge.

Foreløpig gir vi hjelp når du har inntekter fra en bankkonto i utlandet.

Velg "Ja, jeg har renteinntekter " 

Du får også vite om du må betale skatt av rentene, har krav på fradrag for betalt skatt eller hvordan du unngår dobbeltbeskatning

Svarene er veiledende.