Inntekter og formue

Her får du vite om du må betale skatt i Norge og om du har krav på fradrag for betalt skatt i utlandet.

Informasjonen gjelder for deg som er skattemessig bosatt i Norge.

Oppgi alle inntekter og formue i den norske skattemeldingen

Du skal oppgi alle inntekter og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Det gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet, eller om inntekten/formuen er skattefri i det aktuelle landet. Du får hjelp til hvordan du gjøre det og hvordan du eventuelt kan kreve kreditfradrag.

Frivillig retting

Du kan søke om skatteamnesti (frivillig retting) dersom du har inntekt og/eller formue i Norge og/eller utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere.

Dette gjelder for deg som er skattemessig bosatt i Norge.

Veiledende svar

Fordi ikke alle dine skatteforhold er vurdert, er svaret du får kun et veiledende svar. Det er ikke et bindende svar fra oss.