Unngå feil i skattemeldingen, sjekk årsoppgavene

Når du får årsoppgavene, bør du ta deg tid til å sjekke at opplysningene stemmer. Oppdager du feil, bør du ta kontakt med de som sendte deg årsoppgaven slik de kan rette opp og sende Skatteetaten en ny årsoppgave/sammenstilling. Da unngår du feil i skattemeldingen.

Vær oppmerksom på at mange oppgavegivere nå kun sender deg en melding om at du må logge deg på nettsidene deres for å lese årsoppgaven.

Du skal motta årsoppgaver i januar hvert år

I løpet av januar skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor. Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra blant andre bank, forsikringsselskap og barnehage.

Årsoppgavene sendes også til Skatteetaten, slik at opplysningene kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Gi beskjed hvis du finner feil

Hvis du oppdager feil, må du gi beskjed til de som har rapportert opplysningene. Det er bare de som har rapportert opplysningene som kan rette dem. 

Endringer kommer med på skattemeldingen dersom Skatteetaten mottar disse innen 1. mars.

Når du har fått beskjed om at din skattemelding er klar kan du se, endre eller levere skattemeldingen.

Eksempler på årsoppgaver

Oppgaver du kan ha fått via brev, e-post, Altinn, digipost, e-boks, nettsidene til oppgavegivere eller nettbank:

  • Sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk
  • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
  • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
  • Årsoppgave fra banker
  • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning og realisasjon av verdipapir
  • Årsoppgave fra forsikringsselskap
  • Årsoppgave fra barnehagen over hva som er betalt
  • Årsoppgave fra skolefritidsordning over hva som er betalt
  • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring

Du kan også sjekke om arbeidsgiver og andre har sendt inn riktige opplysninger.