Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fødselsnummer

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato. 

Fødselsnummer gis til:

  • Alle som blir født i Norge. Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.
  • Alle som bosetter seg i Norge (opphold over 6 måneder). Slik melder du flytting til Norge
  • Norske statsborgere som er født eller bosatt i utlandet og trenger fødselsnummer for å få et norsk pass. Om dette gjelder deg, ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller konsulat.