Fødselsnummer

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato. 

Fødselsnummer gis til:

  • Alle som blir født i Norge. Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.
  • Alle som bosetter seg i Norge (opphold over 6 måneder). Slik melder du flytting til Norge
  • Norske statsborgere som er født eller bosatt i utlandet og trenger fødselsnummer for å få et norsk pass. Om dette gjelder deg, ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller konsulat.