Hva er et skattekort?

Alle som arbeider i Norge må ha et skattekort.

Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg. Beløpet som arbeidsgiveren din trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk.

Du mottar informasjon om hvilket skattekort du har i en skattetrekksmelding. Du trenger ikke å levere dette til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt fra Skatteetaten elektronisk ved å bruke det norske identitetsnummeret ditt. 

Er du elektronisk bruker, blir du varslet på e-post/mobil når arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt.

Skattekortet gjelder for ett inntektsår (kalenderår).

For eksempel: Arbeider du i Norge fra 1. november 2019 til 30. mars 2020, får du først et skattekort for månedene november og desember 2019 og så et nytt skattekort for månedene januar, februar og mars 2020. Dersom du ikke har mottatt ny skattetrekksmelding innen 20. januar bør du søke om nytt skattekort.

Hvordan er skattekortet bygd opp?

De fleste nye utenlandske arbeidstakere omfattes av en forenklet skatteordning som kalles kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere. Ordningen innebærer at du skattlegges med en fast prosent som arbeidsgiver trekker ved hver lønnsutbetaling.

Du kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet for kildeskatt på lønn. Dette valget kan du ta når du søker om skattekort eller senere i inntektsåret ved å søke om nytt skattekort. Valget kan ikke gjøres om.

Arbeidsgiveren din beregner skattetrekket ditt med den oppgitte prosentsatsen. Et prosentkort viser hvilken prosentsats det skal trekkes skatt etter. For personer som kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn vil dette være det endelige skattetrekket.

For personer som ikke kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn skal samme prosenten trekkes i skatt selv om inntekten din forandrer seg. Det vil si at hvis du tjener mer enn det skattekortet er beregnet etter, så vil du bli trukket for lite skatt. Hvis du tjener mindre, vil det bli trukket for mye skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du tilbake det du har betalt for mye (skatt til gode). Dersom det er betalt for lite skatt, må du betale det du skylder (restskatt).

Du kan lese mer om prosenttrekk og tabelltrekk for skattekort her.

Et tabellkort viser hvilken tabell arbeidsgiveren din skal trekke skatt etter (kalt tabelltrekk). Tabellkortet viser også hvilken prosentsats arbeidsgiveren din skal bruke ved forskuddstrekk i ytelser hvor det ikke kan trekkes etter tabell (kalt prosenttrekk). Tabelltrekk skal bare brukes hos hovedarbeidsgiveren din (der du tjener mest). Det skal ikke brukes av flere arbeidsgivere for samme periode. Biarbeidsgiver skal bruke prosentdelen på skattekortet ditt. Ellers kan du bli trukket for lite skatt og må betale dette tilbake.

Med tabellkort trekkes det mer skatt jo høyere inntekten din er. Det vil si at så lenge du har et tabellkort og samme arbeids- eller pensjonsforhold, så beholder du samme tabellnummer selv om lønnen/pensjonen forandrer seg, så lenge de andre inntektene/fradragene dine er de samme.

Du kan lese mer om tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort her.

Når du har mer enn en arbeidsgiver

For personer som kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn trekkes det en fast prosentsats både hos hovedarbeidsgiver og biarbeidsgiver.

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver. NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Trekke mer skatt enn det skattekortet viser

Dersom du ønsker å trekke mer skatt enn det skattekortet viser trenger du ikke nytt skattekort. Ta kontakt med din arbeidsgiver/lønningskontoret, eventuelt NAV/ din pensjonsutbetaler, og be dem om å trekke deg mer i skatt.

Beregn skattetrekket ditt og hva du får utbetalt basert på den tabellen du har