Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Eiendom i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, er du i utgangspunktet skattepliktig til Norge for gevinst ved salg av fast eiendom og leieinntekter av eiendommen i utlandet. Du har også rett på fradrag for tap ved salg av eiendommen, og eventuelt underskudd ved utleie av eiendommen. Du er også skattepliktig for formuesverdien og har rett til fradrag for gjeld på eiendommen.

Dersom du kun er begrenset skattepliktig i Norge, er du ikke skattepliktig for eiendom i utlandet, og du har heller ikke rett til fradrag for tap eller underskudd. 

Er du skattemessig bosatt eller begrenset skattepliktig til Norge? Dette får betydning for hva du må skatte av til Norge.

Formuesverdien av eiendommen fastsettes til maksimalt 30 prosent av markedsverdien. Skatteetaten beregner formuesverdi etter norske regler. Dette beløpet kalles formuesverdien av fast eiendom i skattemeldingen. Du kan ikke bruke en formuesverdi fastsatt i utlandet. For at Skatteetaten skal beregne en formuesverdi, må du gi opplysninger om hvilket land eiendommen ligger i, kjøpesummen eller lignende.

Det kan følge av skatteavtalen med landet eiendommen ligger i at formuen av eiendommen ikke er skattepliktig til Norge. Les mer om dette under "Unntak fra skatteplikt i Norge" lenger nede.

Du skal føre formuesverdien av den faste eiendommen i skattemeldingen din.

Leieinntekter fra fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktige til Norge. Dersom en leieinntekt er skattepliktig, har du også rett på fradrag for et eventuelt underskudd.

Det kan følge av skatteavtalen med landet der eiendommen ligger at inntekten ikke er skattepliktig i Norge. Les mer om dette under "Unntak fra skatteplikt i Norge" lenger nede.

Har du skattepliktige leieinntekter fra fast eiendom i utlandet, må du føre dette i skattemeldingen. Det gjelder spesielle regler for skog- og landbrukseiendommer.

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge. Du har også rett på fradrag for et eventuelt tap ved salget.

Gevinst ved salg av fast eiendom er ikke skattepliktig til Norge i disse tilfellene:

 • a) Du har eid eiendommen i mer enn 12 måneder, og du har i din eiertid brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 månedene før salget.
 • b) Du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene, og den ble solgt mer enn fem år etter at den ble kjøpt.
 • c) Det følger av skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger at gevinsten ikke er skattepliktig i Norge.

Når en gevinst ikke er skattepliktig etter punktene over, har du heller ikke rett til fradrag for et eventuelt tap ved salg av eiendommen.

Når en gevinst ved salg av fast eiendom er skattepliktig i Norge, skal gevinsten eller tapet beregnes etter norske regler. Du må gi opplysninger om eiendommen og hvordan du har beregnet gevinsten eller tapet.

Du skal føre skattepliktig gevinst i skattemeldingen din. Dersom du har rett til fradrag for tap, skal du føre det i skattemeldingen din. 

Dersom du har betalt skatt i utlandet av den samme formuen/inntekten som er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten. Du må føre dette i skattemeldingen din, og dokumentere at du har betalt skatt i utlandet.

Dersom eiendommen din ligger i et land som Norge har en skatteavtale med, kan det være at formuen og inntekten av eiendommen i utlandet ikke er skattepliktig til Norge. Det må følge av skatteavtalen at dobbeltbeskatning skal unngås med den såkalte "fordelingsmetoden".

Siden formuen og inntekten ikke blir skattlagt i Norge, kan du heller ikke få fullt fradrag for all gjeld og alle gjeldsrenter du har. Fradraget blir beregnet slik:

sum gjeld eller gjeldsrenter x skattepliktig formue i Norge (utenom eiendom i utlandet)
________________________________________

samlet brutto formue i Norge og utlandet

For at vi skal få beregnet fradraget for gjeld og gjeldsrenter, må du gi opplysninger om hvilket land eiendommen ligger i, kjøpesummen eller lignende.

Hva som gjelder for det enkelte landet, ser du i listen her. Dersom du ikke finner landet i listen, betyr det at du er skattepliktig for formuen og inntekten av eiendommen i utlandet, og at du får fullt fradrag for all gjeld og alle gjeldsrenter.

 • Barbados:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Belgia:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld. Dersom du eier bolig eller fritidsbolig i Belgia, får du fullt fradrag for gjeldsrenter. Dersom du ikke eier bolig eller fritidsbolig i Belgia, får du ikke fullt fradrag for gjeldsrenter (Gjelder til og med inntektsåret 2018).
 • Benin
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bonaire:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bosnia-Hercegovina
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Brasil
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Curacao:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Egypt:
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld. 
 • Elfenbenskysten
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld.
 • Filippinene
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Indonesia
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Israel
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Italia
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld. Dersom du eier bolig eller fritidsbolig i Italia, får du fullt fradrag for gjeldsrenter. Dersom du ikke eier bolig eller fritidsbolig i Italia, får du ikke fullt fradrag for gjeldsrenter.
 • Jamaica
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld. 
 • Kenya
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Kina
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Kroatia
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld. Dersom du eier bolig eller fritidsbolig i Kroatia, får du fullt fradrag for gjeldsrenter. Dersom du ikke eier bolig eller fritidsbolig i Kroatia, får du ikke fullt fradrag for gjeldsrenter.
 • Malaysia
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld.
 • Marokko
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Mexico
  Formuen på eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men inntekten er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeld, men du får fullt fradrag for gjeldsrenter. 
 • Montenegro
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Pakistan:
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld.
 • Saba:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sri Lanka
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Maarten:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Eustasius:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sør-Korea
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld. 
 • Trinidad og Tobago
  Inntekt fra eiendommen er ikke skattepliktig i Norge, men formuen er skattepliktig. Du får ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men du får fullt fradrag for gjeld.
 • Tunisia
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • USA:
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter
 • Zimbabwe
  Formue og inntekt er ikke skattepliktig i Norge. Du får ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.

Dersom du er bosatt i et annet land med familien din og pendler til Norge for å arbeide, kan det være at du ikke er skattepliktig for inntekter fra utlandet.

Da er du skattemessig bosatt i Norge etter norsk lov, men det kan være at du anses som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen som gjelder mellom Norge og bostedslandet. Skatteavtalen kan da begrense Norges rett til å skattlegge inntektene dine fra utlandet.

Du må selv kreve å bli ansett som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen. Da må du legge fram en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det andre landet.