Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Gjeld og gjeldsrenter i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, har du rett til fradrag for gjeld du har i utlandet.

Dersom du kun er begrenset skattepliktig til Norge, kan du kun kreve fradrag for gjeld som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge. 

Er du skattemessig bosatt eller begrenset skattepliktig til Norge? Dette får betydning for hva du må skatte av til Norge

Gjeldsrenter i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, har du rett til fradrag for gjeldsrenter du har i utlandet. Fradraget blir begrenset dersom

  • du utøver eller deltar i virksomhet i utlandet, og inntekter fra denne virksomheten ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale mellom Norge og det landet virksomheten er i
  • du har fast eiendom i utlandet, og inntekter fra eiendommen din ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale mellom Norge og det landet eiendommen ligger i. Les mer om eiendom i utlandet

Dersom du har krevd fradrag for gjeldsrentene i landet eiendommen ligger i, kan du ikke samtidig kreve fradrag for gjeldsrentene i Norge.

Dersom du ikke er skattemessig bosatt i Norge, har du i utgangspunktet kun krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge.

Dersom du er bosatt i en annen EØS-stat, kan du likevel få fradrag for gjeldsrentene dine dersom hele eller tilnærmet hele (90 prosent) av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Les mer om fradrag

Dersom du har inntekt fra fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale, begrenses imidlertid fradraget. Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og det følger av skatteavtalen mellom Norge og landet eiendommen ligger i, at inntekten ikke er skattepliktig i Norge. 

Dersom du har krevd fradrag for gjeldsrentene i landet eiendommen ligger i, kan du ikke samtidig kreve fradrag for gjeldsrentene i Norge.

Du kan ikke kreve fradrag for gjeldsrenter samtidig som du krever 10 prosent standardfradrag. Fra og med 01.01.2019 (skattemeldingen for 2019) er retten til standardfradrag begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere.

 

Du kan ikke kreve fradrag for gjeldsrenter samtidig som du krever 10 prosent standardfradrag. Retten til standardfradrag er fra og med 1.1.2019 begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere. Sjekk fradragsveilederen som gir deg en oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra

Du skal føre fradraget for gjeldsrenter i skattemeldingen din.