Hva er skattemeldingen?

Jobber du i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, får du i mars en forhåndsutfylt skattemelding fra Skatteetaten. Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld for ett kalenderår. Oversikten er basert på de opplysningene som var registrert på deg per 31. desember i det aktuelle kalenderåret.

Opplysningene i skattemeldingen danner grunnlaget for ditt årlige skatteoppgjør.

For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen din er korrekte. Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode), eller for lite skatt (restskatt). Vær oppmerksom på at denne beregningen ikke er endelig, og at Skatteetaten kan foreta endringer i denne beregningen inntil vi har behandlet skattemeldingen din og du får skatteoppgjøret ditt. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed om noe er feil i skattemeldingen din. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler.

Dersom du er elektronisk bruker, kan du logge inn og sjekke opplysningene dine.

Hvis alle opplysninger er riktige og du ikke har noen endringer, kan du levere skattemeldingen. Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april. Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Hvis du ikke har mottatt skattemeldingen din, kan du ta kontakt med Skatteetaten for å få tilsendt en ny. Dette gjelder også hvis du har mistet skattemeldingen din.

 

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker