Informasjon til deg som er asylsøker fra Ukraina

Når du registrer deg som asylsøker fra Ukraina hos UDI, får du et midlertidig norsk identitetsnummer, et d-nummer. 

Hopp rett til:

Norsk identitetsnummer – d-nummer og fødselsnummer

Det finnes to typer identitetsnummer i Norge:

  • d-nummer
  • fødselsnummer

Identitetsnummeret er unikt og brukes til å identifisere deg og til å gi tilgang til tjenester i Norge.

Du får d-nummer når du registrerer deg som asylsøker

Når du registrerer deg som asylsøker fra Ukraina, vil du få et midlertidig norsk identitetsnummer, et d-nummer. Du vil som hovedregel få opplyst d-nummeret ditt i asylsøkerbeviset som du får fra politiet. 

Du registrerer deg som aylsøker hos utlendingsmyndighetene (UDI).

Hvis du får oppholdstillatelse, vil du få et norsk fødselsnummer

Det er UDI som behandler søknaden din. Hvis du får oppholdstillatelse på mer enn 6 måneder som flyktning fra Ukraina, vil UDI sende oss opplysninger om dette. Da vil du automatisk bli registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og få et fødselsnummer.

Du trenger derfor ikke å kontakte Skatteetaten for å bli registrert som bosatt i Norge og få et fødselsnummer.

Når du får et fødselsnummer, kan du ikke lenger bruke d-nummeret.

Adresse og flytting

Meld fra hvis du endrer postadresse 

UDI gir oss beskjed om hvor du skal motta posten din (postadresse) når du er asylsøker.

Hvis du vil motta posten til en annen adresse, kan du melde ifra om dette til oss selv.

Husk å melde flytting

Etter at du har fått et fødselsnummer og blitt registrert bosatt i Norge, må du si ifra til Skatteetaten hvis du flytter til ny adresse (bostedsadresse).

Dersom du ikke er elektronisk bruker, kan du sende oss flyttemelding på papir. I så fall må du legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er ID-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Fyll ut før du laster ned og skriver ut skjemaet. Send skjemaet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Bruke utenlandsregistrert bil

Når du får midlertidig oppholdstillatelse fra UDI som flyktning fra Ukraina, kan du bruke kjøretøyet inntil 2 år fra oppholdstillatelsen blir innvilget uten å betale avgifter.

Dette gjelder dersom du ikke har tidligere tilknytning til Norge. Det vil si at du ikke har oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før du fikk innvilget oppholdstillatelsen. Tildeling av d-nummer innebærer ikke at du er registrert i folkeregisteret.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Det betyr at du må kunne vise fram den midlertidige oppholdstillatelsen fra UDI.

Du trenger ikke å søke eller ta kontakt med Skatteetaten om å bruke kjøretøyet så lenge bruken i Norge er begrenset til 2 år.

I perioden fra du kommer inn til landet med kjøretøyet og frem til oppholdstillatelsen blir innvilget, kan du også bruke kjøretøyet i Norge uten å betale avgifter. Du trenger heller ikke søke eller kontakte Skatteetaten for dette.

  • Har du spørsmål om førerkort, må du kontakte Statens vegvesen.
  • Trenger du informasjon om grenseforsikring for kjøretøy, må du ta kontakt med Tolletaten.

Hvis du bosetter deg fast i Norge

Dersom situasjonen din forandrer seg slik at du bosetter deg i Norge på fast basis, må du enten betale importavgifter og eventuelt registrere kjøretøyet i Norge, eller ta med kjøretøyet ut av landet igjen.

Jobb og skatt i Norge

Du kan jobbe i Norge når du får oppholdstillatelse

For å arbeide i Norge må du ha rett til dette, såkalt arbeidsrett. Som asylsøker har du ikke slik arbeidsrett. Får du vedtak fra UDI om at du har fått kollektiv beskyttelse, vil du få rett til å arbeide i Norge. 

Søk om skattekort 

Som arbeidstaker må du betale skatt av lønnen du tjener i Norge. Da trenger du et skattekort. Skattekortet viser arbeidsgiveren din hvor mye skatt de skal trekke fra lønnen din. Du kan ikke søke om skattekort før du har rett til å arbeide og har en jobb. 

Du trenger ikke møte opp på et skattekontor for å søke om skattekort. Du kan søke om skattekort på nett dersom du er elektronisk bruker, eller arbeidsgiveren din kan søke for deg.   

Les mer om å søke jobb i Norge (NAV)

Bli elektronisk bruker

Når du har fått et fødselsnummer, kan du bli elektronisk bruker.

Som elektronisk bruker får du tilgang til tjenester fra stat og kommune på nett. Du kan blant annet gå til Skatteetatens nettsider for å søke om og endre skattekortet ditt og endre adresse. Du kan også kommunisere med Skatteetaten og få tilgang til dokumentene dine elektronisk.