Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Skattefrie institusjoner

Siste publiserte rettskilder om Skattefrie institusjoner

  1. Spørsmål om barnehagevirksomhet som skattefri institusjon

  2. Spørsmål om skattefrihet for en stiftelse jf. skatteloven § 2-32 første ledd

  3. Skatteplikt for skogsbilveglag

  4. Fusjon mellom skattefritt og skattepliktig aksjeselskap

  5. Prinsipputtalelse – Skatteloven § 2-32