Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Skattefrie institusjoner

Siste publiserte rettskilder om Skattefrie institusjoner

  1. Spørsmål om skattefrihet for et aksjeselskap jf. skatteloven § 2-32 første ledd

  2. Spørsmål om skattefri institusjons investeringer i selskaper med deltakerfastsetting anses som økonomisk virksomhet etter skatteloven § 2-32 annet ledd

  3. Vurdering av skatteplikt i et skattefritt aksjeselskap etter etablering av et skattepliktig datterselskap. Skatteloven § 2-32.

  4. Spørsmål om skattefrihet for aksjeselskap, jf. skatteloven § 2-32 første ledd

  5. Spørsmål om samvirkeforetak som eier og driver barnehager er fritatt fra skatt etter skatteloven § 2-32