Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Skattefrie institusjoner

Siste publiserte rettskilder om Skattefrie institusjoner

  1. Spørsmål om skattefrihet for aksjeselskap, jf. skatteloven § 2-32 første ledd

  2. Spørsmål om samvirkeforetak som eier og driver barnehager er fritatt fra skatt etter skatteloven § 2-32

  3. Konsernbidrag til selskap som er fritatt for beskatning etter sktl. § 2-32

  4. Spørsmål om offentlig havnevirksomhet er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2‑32

  5. Tiltaksbedrift og omorganisering. Spørsmål om morselskap som yter fellestjenester til driftsselskapene i konsernet, vil være omfattet av skatteloven § 2-32 første ledd.