Sats for:

Kost og losji – sats for fradrag

Satsene for skattefri godtgjørelse til dekning av merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.


Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 586 kroner
Hotell uten frokost: 733 kroner
Bolig med kokemuligheter: 205 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 315 kroner

Losji

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer). Hvis du overnatter i egen campingvogn er det fast sats på 61 kroner per døgn.

footer/desktop/standard