Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Kost og losji – sats for fradrag

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.


Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 462 kroner
Hotell uten frokost: 578 kroner
Bolig med kokemuligheter (kun ved tjeneste-/yrkesreise): 89 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 161 kroner

Losji

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer). Hvis du overnatter i egen campingvogn er det fast sats på 64 kroner per døgn.