Skjema RF-1028

Skattemelding for aksjeselskap

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai.

Logg inn og fyll ut RF-1028:

Lever skattemelding for aksjeselskap

Hvem skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Næringsoppgave

Les mer om:

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2018 eller 2019, skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjør du ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. 

Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.

Logg inn her for å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

 

Dersom et selskap er slettet og ikke har levert skattemelding så kan du benytte denne fremgangsmåten for å få levert skattemelding for selskapet.

Foretak som er slettet finner du fortsatt i Altinn. Dette krever at du har tilgang/rolle i Altinn til å representere selskapet. Se mer informasjon om roller og rettigheter på Altinn sine nettsider. 

Se en film som viser hvordan du finner igjen og får levert oppgaver for et selskap som er slettet (Filmen åpnes i et nytt vindu.)

Slik gjør du:

 • Logg deg inn i Altinn og sett hake i avkryssingsboksen "Se slettede enheter". Boksen finner du under oversikten "Alle dine aktører".
 • Dersom avkryssingsboksen ikke vises, trykker du på navnet ditt oppe til høyre på siden. Velg deretter "+ Vis alle aktører".

Det kan i tillegg være nødvendig å gjøre endring i "Profil" for å få levert skattemelding:

 • Velg "Profil " og "Avanserte innstillinger".
 • Rull helt ned til du ser disse valgene:

profilvalgAS.png

 • Huk av i alternativet vist ovenfor og Trykk "Lagre".

Du må opprette skattemeldingen for selskapet

 • Velg "Nytt skjema" og søk opp "RF-1028".
 • Trykk på skjemaet Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskap mv.
 • Velg "Start tjeneste".

Alternativt kan du søke opp og levere Næringsrapport skatt dersom denne kan benyttes.

Du må velge vedleggsskjema

Ved levering av RF-1028 er selskapet pliktig til å levere RF-1167 Næringsoppgave 2 og RF-1052 Avstemming av egenkapital sammen med skattemeldingen. Andre skjema kan også være pliktig avhengig av virksomheten i selskapet, for eksempel: RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og RF-1084 Avskrivning.

 • Trykk på fanen "Oversikt – skjema og vedlegg" når du er innlogget på skattemeldingen. Her finner du skjemaene.
 • Fyll ut skattemeldingen med alle nødvendige vedleggsskjema, og lever i Altinn.

 • Næringsdrivende kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.
 • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 20. august. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august.
 • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
 • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.