Skjema RF-1028

Skattemelding for aksjeselskap

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai.

Logg inn og fyll ut RF-1028:

Lever skattemelding for aksjeselskap

Du skal ikke bruke dette skjemaet hvis du leverer ny skattemelding

Skattemeldingen kan leveres i nytt format, og du trenger ikke lenger å bruke vedleggsskjemaer når du leverer ny skattemelding. Du skal bare levere skjemaet hvis du leverer skattemelding på gammelt format i Altinn eller sender inn skattemeldingen på papir.

Alle lønnstakere og pensjonister har fått ny skattemelding og skal ikke lenger bruke vedleggsskjemaer ved elektronisk levering. Skal du levere skattemelding på papir kan du likevel bruke utskrift av vedleggsskjemaer.

Alle enkeltpersonforetak skal bruke den nye skattemeldingen og levere elektronisk.

Du kan enten levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller du kan logge deg inn på skatteetaten.no for å levere skattemeldingen din.

Vedleggsskjemaer skal ikke lenger leveres. I stedet legger du opplysningene inn i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Alle selskaper skal levere skattemeldingen /selskapsmeldingen elektronisk. Den nye skattemeldingen må sendes fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Skjemaer er erstattet med næringsspesifikasjoner og skal ikke lenger brukes. Selskaper som leverer skattemelding i gammelt format i Altinn, kan fortsatt bruke vedleggsskjemaer.

Fra og med 2024 (inntekståret 2023) skal alle selskaper bruke den nye skattemeldingen.

Hvem skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2019, 2020 eller 2021, skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjør du ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. 

Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.

Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å endre kontonummer for tidligere år, kan du ikke bruke kontonummerfeltet i skjemaet RF-1028. Du må logge deg inn hos Skatteetaten for å endre eller registrere kontonummer.

Logg inn i Altinn for å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

 

Dersom et selskap er slettet og ikke har levert skattemelding så kan du benytte denne fremgangsmåten for å få levert skattemelding for selskapet.

Foretak som er slettet finner du fortsatt i Altinn. Dette krever at du har tilgang/rolle i Altinn til å representere selskapet. Se mer informasjon om roller og rettigheter på Altinn sine nettsider. 

Se en film som viser hvordan du finner igjen og får levert oppgaver for et selskap som er slettet (Filmen åpnes i et nytt vindu.)

Slik gjør du:

 • Logg deg inn i Altinn og sett hake i avkryssingsboksen "Se slettede enheter". Boksen finner du under oversikten "Alle dine aktører".
 • Dersom avkryssingsboksen ikke vises, trykker du på navnet ditt oppe til høyre på siden. Velg deretter "+ Vis alle aktører".

Det kan i tillegg være nødvendig å gjøre endring i "Profil" for å få levert skattemelding:

 • Velg "Profil " og "Avanserte innstillinger".
 • Rull helt ned til du ser disse valgene:

profilvalgAS.png

 • Huk av i alternativet vist ovenfor og Trykk "Lagre".

Du må opprette skattemeldingen for selskapet

 • Velg "Nytt skjema" og søk opp "RF-1028".
 • Trykk på skjemaet Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskap mv.
 • Velg "Start tjeneste".

Du må velge vedleggsskjema

Ved levering av RF-1028 er selskapet pliktig til å levere RF-1167 Næringsoppgave 2 og RF-1052 Avstemming av egenkapital sammen med skattemeldingen. Andre skjema kan også være pliktig avhengig av virksomheten i selskapet, for eksempel: RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og RF-1084 Avskrivning.

 • Trykk på fanen "Oversikt – skjema og vedlegg" når du er innlogget på skattemeldingen. Her finner du skjemaene.
 • Fyll ut skattemeldingen med alle nødvendige vedleggsskjema, og lever i Altinn.

 • Næringsdrivende kan søke om utsettelse. Dette må gjøres innen 31. mai.
 • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 30. juni. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover dette.
 • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
 • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

 

Vi fornyer skattemeldingen

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis de kommende årene.

I 2023 (når du leverer skattemelding for inntektsåret 2022) vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

 

I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

Forstå hva dette betyr for din virksomhet