Skjema RF-1028

Skattemelding for aksjeselskap

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai.

Hvem skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Næringsoppgave

Næringsrapport skatt er en leveringsform for aksjeselskap med enklere skattemessige forhold. Vi anbefaler at du benytter denne formen hvis løsningen passer for din bedrift.

Les mer om:

Usikker?

Fradrag

 

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Tidligere års skjemaer

Oppdager du feil eller mangler må du endre på tidligere innsendt skattemelding. Logg inn her for å endre på selskapets skattemelding for 2017.