Skjema RF-1028

Skattemelding for aksjeselskap o.a.

Skattemeldinga for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leverast elektronisk innan 31. mai.

Utsett frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivande og selskap blir utsett frå 31. mai til 31. august. Det er ikkje mogleg å søke om ytterleg utsetjing. Vi oppmodar likevel til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

 

Logg inn og fyll ut RF-1028:

Lever skattemelding for aksjeselskap

Kven skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leverast av aksjeselskap, verdipapirfond, bankar, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlege skattytere.

Næringsoppgave

Næringsrapport skatt er ei leveringsform for aksjeselskap med enklare skattemessige forhold. Vi anbefaler at du nytter denne forma hvis løsninga passar for din bedrift.

Les meir om:

Usikker?

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidlegare års skjema og rettleiing

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.

Finn du feil eller mangler skal du sende inn eit nytt fullt oppgåvesett for tidlegare år. Det er ikkje nok å sende inn korrigerte enkeltskjema. Logg inn her for å sende inn eit nytt fullt oppgåvesett:

Slik rettar du

Du sender inn eit nytt fullt oppgåvesett frå ditt fagsystem via Altinn. Hvis endringane skal gjerast direkte i Altinn, finn du tidlegare innsendte oppgåvesett i "Arkiv" i Altinn. Vel "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du treng ikkje å informera Skatteetaten om at du har endra.