Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema A01

A-melding - direkte registrering i Altinn (A01)

Skjemaet er for deg som ikke har et lønnssystem og skal sende a-melding for 1 - 8 ansatte. Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser og forskuddstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Skjemaet har disse begrensningene:

 • kun ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet
 • kun ett skjema per virksomhet
 • kan ikke brukes av offentlige etater


Merk!

 • Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til korrigeringer
 • Du må sende ett skjema per underenhet/virksomhet hvis du har flere


Vi anbefaler alle virksomheter å sende a-melding fra et system (A02).

 

Skjemaet er for deg som ikke har et lønnssystem og skal sende a-melding for 1 - 8 ansatte.

For å bruke skjemaet trenger du en av disse tilgangene i Altinn:

 

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Månedlig. Frist den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk å rapportere status på arbeidsforhold hver måned. Dette rapporterer du selv om du ikke betaler ut lønn.

Husk å sjekke tilbakemeldingen.

Hver gang du sender a-melding gjør vi en automatisk kontroll av den og du får en tilbakemelding. Tilbakemeldingen gir en oversikt over opplysninger du har sendt inn og eventuelle feil du må rette. Den inneholder også informasjon om betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Du finner tilbakemeldingen (A03) i «Innboks» i Altinn.

Har du plikt å levere a-melding, men ikke leverer eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt.

Feil eller mangler i opplysninger du sender i a-meldingen kan få konsekvenser for dine ansatte. Det kan gi feil i skattemeldingen (selvangivelsen) eller feil i utbetalinger fra NAV. Det er derfor viktig at du sender riktige opplysninger innen fristen for måneden.

Husk å oppgi status på arbeidsforhold hver måned, selv om du ikke utbetaler lønn.