Skjema RF-1052

Avstemming av egenkapital

Skjemaet skal leveres sammen med selskaps/skattemeldingen av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 RF-1028 eller RF-1323, samt foretak som frivillig bruker næringsoppgave 2.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.