Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2020 blir tilgjengelig her 17. februar.

Skjema RF-1052

Avstemming av egenkapital

Skjemaet skal leveres sammen med selskaps/skattemeldingen av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 eller RF-1323, samt foretak som frivillig bruker næringsoppgave 2.

Logg inn og fyll ut RF-1052:

Lever sammen med skattemeldingen

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivende og selskaper kan bruke papirskjemaet til forberedelser og som støtte ved utfylling.

 

Hjelp til utfylling

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.