Skjema RF-1221

Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Skjema RF-1221 må fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen dersom du deltar i økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser.

Selskapet gir deg opplysning om hva du skal føre i skjemaet.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.