Skjema RF-1221

Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Skjema RF-1221 må fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen dersom du deltar i foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Selskapet gir deg opplysning om hva du skal føre i skjemaet.

Mer om hvordan du fyller ut selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (SDF).

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn. 

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett: