Skjema RF-1213

Fiske

Meldingen skal leveres som vedlegg til skattemeldingen hvis du har mottatt lott fra fiske eller fangst og/eller vært fullt beskjeftiget i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, som i gjennomsnitt forutsetter minst 130 dagers deltakelse per år.

Se satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213).

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard