Skjema RF-1147

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag

Er du skattemessig bosatt i Norge, kan du kreve skattefradrag for inntektsskatt og/eller formuesskatt som er betalt i utlandet. Skattefradraget kan ikke overstige skatten du får i Norge av den aktuelle inntekten og/eller formuen.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Tidligere års skjemaer