Skjema RF-1364

Klage på vedtak

Dersom du har mottatt vedtak fra Skatteetaten har du rett til å klage.

Logg inn og fyll ut RF-1364:

I nedtrekksmenyen i skjemaet (under "Hva klages det på") markerer du hva du ønsker å klage på. 

I klagen må du huske å oppgi referansenummeret fra brevet du mottok med vedtak. Du må også oppgi vedtaksdato. Disse opplysningene finner du øverst til høyre i vedtaksbrevet.

Klagen skal være skriftlig og må inneholde følgende informasjon om:

 • hvilket vedtak du klager på
 • hvorfor du klager på vedtaket
 • hvilke endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning når vi skal vurdere klagen
 • send klagen til Skatteetaten

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk klage kan du i stedet sende skriftlig klage til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Spørsmål om vedtaket?

Dette skjemaet skal kun brukes hvis du klager på vedtaket. Hvis du har spørsmål om vedtaket, må du kontakte oss.

Du bruker dette skjemaet hvis du vil klage på vedtak om:

 • myndighetsfastsetting av
  • grunnlag for formues- og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tilleggsskatt for
  • formue og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tvangsmulkt for manglende levering av:
  • a-meldingen
  • aksjonærregisteroppgaven
  • mva-meldingen
  • skattemelding for næringsdrivende
  • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
  • selskapsmelding (selskap med deltakerfastsetting)
  • lønnsopplysninger i a-meldingen
 • pålegg om OTP (obligatorisk tjenestepensjon)
 • tvangsmulkt for OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Bruk RF-1521 Klage på vedtak om tvangsmulkt hvis du vil klage på vedtak om tvangsmulkt for manglende innlevering av særavgiftmeldingen.

Dersom du har et enkeltpersonforetak og skal klage på tvangsmulkt ilagt for manglende levering av mva-melding, skal klagen leveres i foretaket sitt organisasjonsnummer. Du må derfor logge inn med organisasjonsnummeret og ikke ditt fødselsnummer.
For a-ordningen må du logge inn med det nummeret som du er ilagt mulkt på (enten organisasjonsnummer eller fødselsnummer).

Frist

Klagefristen i din sak står også opplyst i brevet du har mottatt fra Skatteetaten sammen med vedtaket. Dersom vedtaket står i det nye skatteoppgjøret du har mottatt, er klagefristen 6 uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

Det er bare når du har mottatt et vedtak fra Skatteetaten at du skal bruke skjema RF-1364 Klage på vedtak.

Dersom du har oppdaget feil eller uriktige opplysninger i skattemeldingen for de siste tre inntektsårene, skal du sende en endringsmelding.

Dersom du har oppdaget feil eller uriktige opplysninger i skattemeldingen for tidligere inntektsår enn de tre siste, må du be Skatteetaten om å endre.