Skjema RF-1364

Klage på vedtak

Dersom du har mottatt vedtak fra Skatteetaten har du rett til å klage.

Logg inn og fyll ut RF-1364:

Spørsmål om vedtaket?

Dette skjemaet skal kun brukes hvis du klager på vedtaket. Hvis du har spørsmål om vedtaket, må du kontakte oss.

Du kan bruke dette skjemaet hvis du vil klage på vedtak om:

 • myndighetsfastsetting av
  • grunnlag for formues- og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tilleggsskatt for
  • formue og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tvangsmulkt for manglende levering av:
  • a-meldingen
  • aksjonærregisteroppgaven
  • mva-meldingen
  • skattemelding for næringsdrivende
  • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
  • selskapsmelding (selskap med deltakerfastsetting)
  • lønnsopplysninger i a-meldingen

I nedtrekksmenyen i skjemaet (under "Hva klages det på") markerer du hva du ønsker å klage på. 

Bruk RF-1521 Klage på vedtak om tvangsmulkt hvis du vil klage på vedtak om tvangsmulkt for manglende innlevering av særavgiftmeldingen.

Dersom du har et enkeltpersonforetak og skal klage på tvangsmulkt ilagt for manglende levering av mva-melding, skal klagen leveres i ditt selskaps organisasjonsnummer. Du må derfor logge inn med organisasjonsnummeret og ikke ditt fødselsnummer. For a-ordningen må du logge inn med det nummeret som du er ilagt mulkt på (enten organisasjonsnummer eller fødselsnummer).

Frist

Frist for å klage på vedtak er 6 uker. Se nærmere informasjon om frister for å klage på a-meldingen.

Klagefristen i din sak står også opplyst i brevet du har mottatt fra Skatteetaten i forbindelse med vedtaket. Dersom vedtaket står i det nye skatteoppgjøret du har mottatt, er klagefristen 6 uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

Dette må være med i klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil, og du må huske å oppgi referansenummeret fra brevet du mottok med vedtak. Du må også oppgi vedtaksdato som du finner øverst til høyre i vedtaksbrevet.

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk klage kan du i stedet sende skriftlig klage til
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.