Skjema RF-1091

Melding fra arrangør/ plassutleier om artist(er)

Frist for innsendelse av skjemaet er senest 3 uker før arrangementet finner sted.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1091:

Meld fra om artist(er)

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Dere kan bruke kontaktskjema RF-1306 for å sende oss skjema elektronisk.

Den som engasjerer utenlandske artister/idrettsutøvere eller arrangerer forestillinger hvor utenlandske artister/idrettsutøvere skal delta, skal uoppfordret melde fra om arrangementet til Skatteetaten tre uker før arrangementet finner sted. Dersom det ikke er meldt fra 3 uker før, skal det meldes fra snarest mulig. Dette gjelder også selv om fristen er utløpt eller arrangementet er over.

Skattlegging etter artistskatteloven