Skjema RF-1091

Melding frå arrangør/plassutleigar om artist(ar)

Frist for å sende inn skjemaet er seinast 3 veker før arrangementet skjer.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1091:

Meld frå om artist(ar)

Du finn hjelp til utfylling inne i skjemaet.

De kan bruke kontaktskjema RF-1306 for å sende oss skjema elektronisk.

Alle som engasjerer utanlandske artistar/idrettsutøvarar eller arrangerer tilstellingar der utanlandske artistar/idrettsutøvarar skal delta, skal uoppmoda melde frå til Skatteetaten om arrangementet 3 veker før det skal skje. Dersom det ikkje er meldt frå 3 veker før, skal det meldast frå snarast mogleg. Dette gjeld sjølv om fristen er utgått eller arrangementet er over.

Skattlegging etter artistskattelova