Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1170

Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser med videre

Med virkning fra og med inntektsåret 2018 er tidligere næringsoppgave 3 (RF-1170) delt opp i en oppgave for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv, og en oppgave for skadeforsikringsforetak.

Gå til gjeldende næringsoppgave for din virksomhet:

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema. Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du trenger ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.