Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2022 blir tilgjengelig her senest 16. februar.

Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige, skal levere dette skjemaet som vedlegg til skattemeldingen hvis de leverer via Altinn.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon.

Skjemaet RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere skal derfor kun brukes hvis du leverer skattemeldingen i gammelt format via Altinn.

Hvis du leverer skattemeldingen i nytt format, fyller du ut de nødvendige opplysningene i skattemeldingens næringsspesifikasjon.

Vi hjelper deg:
Skattemelding for deg som er billedkunstner

Andre næringsoppgaver

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 Næringsoppgave 2.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b kan levere Næringsoppgave 5.

 

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut:

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2018, 2019 og 2020.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2020

2019