Skjema RF-1365

Refusjon av avgift for privatpersoner og uregistrerte firmaer

Privatpersoner og firmaer som ikke er registrert avgiftspliktige for mva eller særavgifter, kan søke om refusjon av avgifter etter innførsel hvis varen er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt.

Vi refunderer ikke beløp under 100 kroner for merverdiavgift og særavgift samlet.

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk innførsel og utførsel av varen. Søknaden må derfor vedlegges både innførselsdeklarasjon og utførselsdeklarasjon. Utførselsdeklarasjonen skal attesteres av transportør/tollmyndighetene i rubrikk B – Regnskapsmessige opplysninger.

Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger 5 000 kroner, kan det godtas annen dokumentasjon som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Det kan være:

  • innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur
  • bekreftelse fra speditør eller kvittering fra Posten sammen med bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur

Hvem kan bruke skjemaet?

Skjemaet benyttes av deg som ikke er registrert i mva-registeret, vanligvis privatpersoner, som ønsker å søke om refusjon av avgifter i forbindelse med gjenutførsel av vare i uforandret stand. Enten fordi den er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt. 

Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal ikke benytte dette skjemaet. De skal endre mva-meldingen og/eller særavgiftsmeldingen.

Hva må jeg dokumentere?

Følgende opplysninger og papirer skal være med i søknaden om refusjon:

  • navnet og adressen din
  • kort forklaring om hvorfor du søker refusjon
  • kopi av faktura
  • tolldeklarasjon (innførselsdeklarasjon) som viser at varene er fortollet. Hvis du ikke har mottatt slik deklarasjon, vil speditøren som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling, vil speditøren kunne gi deg nødvendig dokumentasjon om fortollingen. Du må legge denne dokumentasjonen ved søknaden.
  • dokumentasjon som bekrefter at varen fysisk har blitt sendt ut av Norge (for eksempel utførselsdeklarasjon, kvittering fra Posten eller annen speditør eller lignende)
  • dokumentasjon fra selger som bekrefter at varen er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert etter avtale (kontoutskrift, kreditnota eller annen form for bekreftelse fra selger)
  • kontonummeret ditt (for tilbakebetaling)

Ettersende dokumentasjon

Ved ettersending av dokumentasjon til en allerede innsendt søknad, skal du benytte Skatteetatens kontaktskjema. Legg inn saksnummeret du fikk ved den første søknaden, deretter velger du "Særavgifter" under tema, og "Annet" under undertema. På denne måten vil Skatteetaten raskt få tilgang på den nye dokumentasjonen.

Refusjon av toll

Hvis du ønsker å få tilbake toll, må du sende søknad til Tolletaten.