Skjema RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattemeldingen leveres innen 30. april. 
Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen leveringsfristen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

footer/desktop/standard