Skjema RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattemeldingen leveres innen 30. april. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen 30. april.

Logg inn og fyll ut RF-1323:

Lever skattemeldingen

Skjema

Rettledning