Skjema RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven (UTGÅTT)

Denne skattemeldingen ble brukt av selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.