Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattemeldingen leveres innen 30. april. 
Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen leveringsfristen.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

footer/desktop/standard