Skjema RF-1153

Skattlegging av vannkraftverk (UTGÅTT)

Skjemaet ble brukt av de som har vannkraftverk med samlet påstemplet merkeytelse 10 000 kVA eller mer frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.