Skjema RF-1189

Utleie mv. av fast eiendom (UTGÅTT)

Skjemaet ble brukt i forbindelse med skattepliktige utleieinntekter fra fast eiendom i Norge eller utlandet frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.

 

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere skattemeldingen på nytt.

2022

2021

2020

2019