Skjema RF-1189

Utleie mv. av fast eiendom

Skal utleie av fast eiendom regnskapsbehandles ved fastsettelsen av inntektskatten, leverer du RF-1189 som vedlegg til skattemeldingen. Skjemaet skal også leveres dersom du yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk.

Har du ført inntektene og kostnadene for eiendommen i næringsoppgave, trenger du ikke levere RF‑1189.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

Du som er næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer