Barn født i Norge

Her får du informasjon om hvordan barnet ditt registreres i Folkeregisteret, navnevalg, fødselsnummer og foreldreansvar som gjelder for barn født i Norge.

Her er prosessen for hvordan barnet ditt registreres i Folkeregisteret, og hvordan du gir det et navn.

Du kan følge hele prosessen, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Etter at barnet er født, sender sykehuset automatisk en fødselsmelding til Skatteetaten. 

Ved fødsel i Norge uten lege eller jordmor til stede

Barnets mor må:

  • selv melde fødselen til Skatteetaten, i utgangspunktet innen én måned etter fødselen fant sted
  • bestille time og møte opp ved et skattekontor
  • ta med gyldig legitimasjon og dokumentasjon på relasjonen til barnet (Helsekort til gravide)
  • fylle ut og underskriver en blankett for melding om fødsel som blir utlevert hos skattekontoret

Foreldre som er gift ved barnets fødsel, trenger ikke å foreta seg noe. Mannen regnes automatisk som barnets far. Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar.

Dersom foreldrene er separert eller ikke gift, må far erklære farskapet.  

Les mer om farskap.

Når Skatteetaten mottar fødselsmeldingen fra sykehuset, får barnet tildelt et fødselsnummer.

Fødselsnummeret består av 11 siffer og brukes til å identifisere personer.

Les mer om fødselsnummer.

Når barnet har fått et fødselsnummer, sender Skatteetaten en forespørsel til den/de som har foreldreansvaret om å velge et navn til barnet. På denne forespørselen står barnets fødselsnummer oppgitt.

Dersom foreldreansvaret til barnet er felles og melding om navnevalg er sendt inn av mor, må far/medmor godkjenne navnet.

Når far/medmor skal godkjenne navnevalget gjøres det ved å logge inn på Melde inn barnets navn

Når barnets navn er registrert, får foreldrene en bekreftelse på navn og fødselsnummer i Altinn.

Barnet blir registrert bosatt på samme adresse som mor.

Når vi har registrert opplysningene, kan du se barnets informasjon på din egen Min side.