Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bedrift og organisasjon

Betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav

Har du problemer med å betale skatte- og avgiftskrav på grunn av koronasituasjonen, kan du søke om utsettelse.