Nye satser for trekkfri kostgodtgjørelse

  • Oppdatert: 24.08.2023

I revidert nasjonalbudsjett ble to av satsene for trekkfri kostgodtgjørelse justert. Ny sats gjelder fra 1. september 2023 og satsene som er endret er listet i tabellen nedenfor.

Beskrivelse i a-meldingen: 01.01. - 31.08.2023 Fra 01.09.23
Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel uten kokemulighet, pensjonat eller brakke 177 250
Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør i utlandet 300 350
Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør innenlands 300 350

 

Satsene er maksimumsbeløp for trekkfri/skattefri dekning. Dersom dekning per døgn overstiger den trekkfrie satsen, skal sats på utbetalingstidspunktet legges til grunn for beregning og rapportering av trekkfri del.

Dersom du utbetaler over trekkfri sats, må overskytende beløp oppgis som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse.

Øvrige forskuddssatser som fastsettes av Skattedirektoratet er uendret, se satsforskriften for 2023.