Betale trekk i lønn hos ansatt

Når du som arbeidsgiver har blitt pålagt å trekke en ansatt i lønn, må beløpet betales inn på riktig måte.

Innbetalingen skjer på ulike måter for de forskjellige kravtypene:

Krav om skatt og arbeidsgiveravgift mot egne ansatte

De vanligste skattekravene er restskatt og forskuddsskatt.

Utleggstrekk for disse kravene mot lønnsmottakere skjer i forbindelse med rapporteringen i a-meldingen.

Betalingsinformasjon for den aktuelle terminen står på tilbakemeldingen fra a-meldingen.

Krav om skatt og arbeidsgiveravgift mot selvstendige næringsdrivende som jobber for virksomheten

De vanligste skattekravene er restskatt og forskuddsskatt.

Utleggstrekk for disse kravene mot selvstendig næringsdrivende skal rapporteres på oppgjørslister.

Betalingsinformasjonen vil stå på oppgjørslisten som arbeidsgiveren får tilsendt.

Andre avgiftskrav

Utleggstrekk for å dekke avgiftskrav som merverdiavgift (mva), særavgifter, toll og så videre, skal ikke rapporteres i a-meldingen.

Du vil få informasjon fra oss om KID- og kontonummeret du skal bruke.

Bruk kontonummer 8276 01 00435

Du vil også finne betalingsinformasjonen i brevet du har mottatt om trekket.

Bruk KID-nummeret som står på fakturaen

Du skal alltid bruke det KID-nummeret som står på fakturaen. Skriv hele KID-nummeret. Dersom det er en bindestrek på slutten av KID-nummeret, må du taste inn den også. 

Dersom du ikke kan betale med KID, må du oppgi fødselsnummer, organisasjonsnummer eller saksnummer når du betaler til oss.

 

Bruk kontonummer 8276 03 00256

Du vil også finne betalingsinformasjonen i brevet du har mottatt om trekket.

Bruk KID-nummeret som står på fakturaen

Du skal alltid bruke det KID-nummeret som står på fakturaen. Skriv hele KID-nummeret. Dersom det er en bindestrek på slutten av KID-nummeret, må du taste inn den også. 

Dersom du ikke kan betale med KID, må du oppgi fødselsnummer, organisasjonsnummer eller saksnummer når du betaler til oss.

 

Viktig informasjon

Dersom du som arbeidsgiver trekker en ansatt i lønn og ikke betaler dette videre til oss, blir virksomheten din ansvarlig for beløpet.