Trekk i lønn hos ansatt

Som arbeidsgiver kan du få beskjed om å trekke en ansatt i lønn, også feriepenger, for å dekke et ubetalt krav som den ansatte har.

Hvis du skal trekke en ansatt i lønn og feriepenger, informerer vi deg i et brev. 

I brevet opplyser vi blant annet om

  • grunnlaget for tvangsinnkrevingen og hvilken kravtype det gjelder, for eksempel restskatt, forskuddskatt, arbeidsgiver bidragstrekk, feilutbetalt ytelse eller annet
  • hvor mye du skal trekke arbeidstakeren per måned
  • når du skal avslutte trekket
Viktig informasjon

Dersom du som arbeidsgiver trekker en ansatt i lønn og ikke betaler dette videre til oss, blir virksomheten din ansvarlig for beløpet.

Dersom du som arbeidsgiver ikke har mulighet til å trekke hele eller deler av beløpet, bør du ta kontakt med oss. Det er viktig at du oppgir hvilket beløp du vil betale inn og årsaken til at du ikke trekker alt.

Vær oppmerksom på at du som arbeidsgiver kan bli stilt ansvarlig for den manglende innbetalingen av trekket. 

Dersom den ansatte blir permittert eller sykemeldt over lengre tid, og du stanser lønnsutbetalingen, må du gi beskjed til oss så fort du kan.

Hvis arbeidstakeren har sluttet, må du gi oss beskjed med en gang. Hvis du ikke gir oss beskjed om at den ansatte har sluttet, vil du få purringer om å trekke den ansatte i lønn.

Du må også melde fra i a-meldingen om at arbeidstakeren har sluttet.

Dersom du har betalt inn for mye til oss, ber vi deg om å ta kontakt.

For at vi skal kunne tilbakebetale beløpet, må kontonummeret til bedriften din være registrert hos oss.

Hvis du har betalt inn for mye i forbindelse med et trekk i lønn, må du sende inn opplysninger om

  • hva saken gjelder
  • det feilutbetalte beløpet
  • periode 
  • navn på personen det gjelder
  • lønnsslipp for arbeidstakeren for måneden(e) det er snakk om

Du kan sende inn opplysningene via RF-1356 - Kontaktskjema bidrag og tilbakebetaling.

Du kan også ta direkte kontakt med oss.

Du kan registrere eller endre kontonummer for tilbakebetaling som gjelder bidrags- og tilbakebetalingskrav.

Ta kontakt med oss dersom du har betalt inn for mye og har spørsmål om dette.

Du kan registrere eller endre kontonummer som gjelder merverdiavgift (mva) til gode.