Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Formater og tekniske spesifikasjoner

Ved innsending av land-for-land opplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format, og i henhold til spesifikasjonene bestemt av OECD.

Format og brukerveiledning for utveksling av land-for-land rapporter (engelsk)

OECD har publisert en brukerveiledning for hvordan XML-filene skal lages, og hvilke felter som kan benyttes. Det vil også fremkomme hvilke felter som er obligatoriske, og eventuelle begrensninger i feltene. Du kan også laste ned XML-filen OECD har utarbeidet.

Eksempelfil

Vi har publisert en eksempelfil som kan forenkle arbeide med å lage XML-filer.

Kort om XML og noen tips for hvordan lage filer

XML (Extensible Markup Language) er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. For å lage XML-filer av god kvalitet, har vi erfart at det vil kunne være nødvendig å få bistand fra teknisk personell i IT-avdelingen eller eksterne systemleverandører. Vi har på bakgrunn av dette laget en kort rettledning som kan være til hjelp for teknisk personell i arbeidet med å lage XML-filer:

  • Det kan være tidsbesparende å ta utgangspunkt i en eksempelfil, før man lager XML-filen
  • Gjør en vurdering av hvilke opplysninger som skal inn i XML-filen, da det er ikke alle felter som er obligatoriske. Faglig rettledning kan være til hjelp i dette arbeidet. Det fremkommer også av OECD sin brukerveiledning hvilke felter som er påkrevd.
  • Tilbakemeldingen på innsendingene kommer i Min Meldingsboks i Altinn basert på innsendt XML-fil. Dersom innsendt XML-fil avvises, vil kun den første feilen presenteres i tilbakemeldingen. Det kan derfor være tidsbesparende å validere XML-filen på egenhånd i egnet verktøy, før man sender denne inn via Altinn.
  • Test XML-filen først ved å sende den inn i vårt testmiljø. Husk å bruk riktige koder i testfiler. MessageTypeIndic skal være CBC401=This message contains new information. (Dette gjelder også for eventuelle endringer). DocTypeIndic skal være OECD11=New Test Data (siden det er testinnsending). Les mer på denne siden for påmelding til test.

 

Vedlegg

Teknisk rettledning for utfylling av XML-vedlegg til RF-1352.pdf