Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v. som vedlegg

Filvedlegget

Skjemaet benyttes til å innrapportere land-for-land opplysninger, og skal følge OECD sine spesifikasjoner. På formater og tekniske spesifikasjoner vil du finne brukerveiledning på formatet publisert av OECD og tips til hvordan lage XML-filer.

Faglig rettledning for utfylling av RF-1352

Skatteetaten har fått en rekke spørsmål knyttet til XML-skjemaet OECD har utarbeidet. For å besvare mange av spørsmålene, og for å gjøre det enklere for norske konsern som er omfattet av opplysningsplikten å handle riktig, har vi publisert en faglig rettledning. Her vil du finne en skjematisk oversikt over opplysningene som skal innrapporteres for å nevne noe.

Lenke til nedlastbar pdf