Se skatteoppgjøret ditt

Skatteoppgjør for næringsdrivende. Når skatteoppgjøret er klart kan du se om du får penger igjen eller må betale.

Logg inn hvis du har fått varsel om at skatteoppgjøret ditt er klart

Se skatteoppgjøret ditt

Når kommer skatteoppgjøret?

Vi kan dessverre ikke gi deg en dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret, chat eller per telefon til oss. Skattemeldingen blir behandlet fortløpende og skatteoppgjøret blir sendt ut så snart det er klart.

Enkeltpersonforetak

Vi starter å sende ut skatteoppgjør for enkeltpersonforetak og deres ektefeller i april.

I april og mai er det bare de som har penger tilgode som får skatteoppgjør. Skatteoppgjør til de som får restskatt sendes ut fortløpende fra juni.

Har du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 17. august. Alle skatteoppgjør skal være sendt ut innen 1. desember.

Aksjeselskap

Vi sender ut skatteoppgjør for aksjeselskap fortløpende i perioden oktober til november.

Selskap med deltakerfastsetting

Selskap med deltakerfastsetting får ikke skatteoppgjør, kun et brev med informasjon om hvilken inntekt og formue som er fastsatt og fordelt mellom deltakerne.

Du blir varslet

Du blir varslet per e-post når oppgjøret ditt er klart.

Varsel sendes på e-post til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.

Restskatt og penger tilgode

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten.
 

Renter

Renten er 3,51 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektsåret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.