Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nordisk trekkavtale

Den nordiske trekkavtalen er en avtale mellom de nordiske land som omhandler innbetaling av forskuddstrekk og overføring av innbetalt skatt. Avtalens anvendelsesområde er skatt på arbeidsinntekter, pensjons- og trygdeutbetalinger samt overføring av selskapsskatt.

Formålet med avtalen er først og fremst å skape klarhet i forholdet mellom skattemyndighetene i de nordiske landene, slik at forskuddstrekk bare foretas i en stat, enten bostedsstaten eller arbeidsstaten. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den stat som mest sannsynlig vil kunne skattlegge inntekten etter skatteavtalen.

Hvis den ansatte under arbeidsopphold i Norge fortsatt skal være på forskuddstrekk i sitt hjemland, må arbeidsgiveren fylle ut skjemaet NT 1 (Nordisk Trekkavtale) - bekreftelse om at forskuddstrekk betales i bostedsstaten. Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiver og skattemyndighetene i arbeidstakers hjemland. Skattemyndigheten i hjemlandet sender skjemaet til kompetent myndighet i Norge. Skjemaet må være mottatt av kompetent myndighet i Norge når arbeidet starter for at arbeidsgiveren skal kunne fritas for trekkansvar i Norge.

Skatteetaten er kompetent myndighet i Norge og kan gi mer detaljert informasjon om trekkavtalen.