Nordisk trekkavtale

Den nordiske trekkavtalen er en avtale mellom de nordiske land som omhandler innbetaling av forskuddstrekk og overføring av innbetalt skatt. Avtalens anvendelsesområde er skatt på arbeidsinntekter, pensjons- og trygdeutbetalinger samt overføring av selskapsskatt.

Formålet med avtalen er først og fremst å skape klarhet i forholdet mellom skattemyndighetene i de nordiske landene, slik at forskuddstrekk bare foretas i en stat, enten bostedsstaten eller arbeidsstaten. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den stat som mest sannsynlig vil kunne skattlegge inntekten etter skatteavtalen.

Hvis den ansatte under arbeidsopphold i Norge fortsatt skal være på forskuddstrekk i sitt hjemland, må arbeidsgiveren fylle ut skjemaet NT 1 (Nordisk Trekkavtale) - bekreftelse om at forskuddstrekk betales i bostedsstaten. Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiver og skattemyndighetene i arbeidstakers hjemland. Skattemyndigheten i hjemlandet sender skjemaet til kompetent myndighet i Norge. Skjemaet må være mottatt av kompetent myndighet i Norge når arbeidet starter for at arbeidsgiveren skal kunne fritas for trekkansvar i Norge.

Skatteetaten er kompetent myndighet i Norge og kan gi mer detaljert informasjon om trekkavtalen.