Utskrifts- og attestløsninger

Det finnes flere registre som kan inneholde informasjon om deg enten som privatperson eller som næringsdrivende. Her finner du informasjon om de registrene Skatteetaten kan gi deg utskrift og attester fra.

Hvordan du går frem for å få tilgang til opplysninger er avhengig av hvilke registre eller attestløsninger du ønsker informasjon fra. Velg register eller attestløsning.

Viktig informasjon