Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Nettbutikker og e-markedsplasser som er registrert i VOEC-registeret

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser har plikt til å kreve inn norsk merverdiavgift på fjernleverbare tjenester og varer med verdi under 3000 kroner.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

For å håndtere dette må de registrere seg i en forenklet ordning hos Skatteetaten. Ordningen heter VAT On E-Commerce (VOEC).

Oversikt over alle som er registrert i VOEC-ordningen

Sist oppdatert / last updated: 15.09.2023

Last ned dokumenter / download documents (sist oppdatert / updated 15.09.2023): CSV, PDF

Merk at en tilbyder kan ha flere internettadresser enn det som fremkommer i listen. / Please note that a supplier may have additional websites to the one listed here.

Savner du noen i oversikten?

Dersom du kjenner til en nettbutikk eller e-markedsplass som burde være registrert i VOEC-registeret, men som ikke står i listen, kan du tipse oss om dette.