Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Beregn formuesverdi av ikke-utleid næringseiendom 2018

Her kan du beregne formuesverdi for ikke-utleid næringseiendom. Kalkulatoren gjelder for inntektsåret 2018 og gir deg formuesverdien og verdiene som må hentes fra Skatteetaten når du fyller ut post 276 i RF-1098 Formue av næringseiendom (alle leveringsformer). Kalkulasjonsfaktor vises i kalkulatoren når beregningen er foretatt. 

Ved fylkes-og kommunesammenslåinger pr 01.01.2019 vil formuesverdien bli beregnet ut fra kommunesammensetningen pr 31.12.2018 (før fylkes- og kommunesammenslåingen).

Trenger du kalkulator for utregning av formuesverdi av ikke-utleid næringseiendom for tidigere inntektsår så finner du disse her.