Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Beregn formuesverdi av ikke-utleid næringseiendom

Her kan du beregne formuesverdi for ikke-utleid næringseiendom. Kalkulatoren gjelder for inntektsåret 2021 og gir deg formuesverdien og verdiene som må hentes fra Skatteetaten når du fyller ut post 276 i RF-1098 Formue av næringseiendom (alle leveringsformer). Kalkulasjonsfaktor vises i kalkulatoren når beregningen er foretatt. 

Trenger du kalkulator for utregning av formuesverdi av ikke-utleid næringseiendom for tidigere inntektsår så finner du disse her.