Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Beregn formuesverdi av ikke-utleid næringseiendom 2020

Her kan du beregne formuesverdi for ikke-utleid næringseiendom. Kalkulatoren gjelder for inntektsåret 2020. Kalkulasjonsfaktor vises i kalkulatoren når beregningen er foretatt. 

Kalkulator for andre år finner du her.