Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Fagforeningskontingent

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Fagforeningskontingent (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Fagforeningskontingent (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 

 

Sist oppdatert 20. oktober 2019.