Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Godtgjøring til opphaver til åndsverk

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2020

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2020.