Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Innsending på maskinlesbart medium - Finansielle instrumenter

Her finner du recordbeskrivelser og retningslinjer for innsending av oppgaver over transaksjonsopplysninger registrert i verdipapirregister.

Recordbeskrivelse for inntektsåret 2019

Recordbeskrivelse: Transaksjon VPS (PDF)

Vedlegg til recordbeskrivelsen:
Vedlegg til recordbeskrivelse for transaksjonsoppgaver fra VPS (PDF)

Filen må følge recordbeskrivelsen som er fastsatt av Skatteetaten. Oppgaver som ikke følger recordbeskrivelsen vil ikke bli godtatt.

Slik sender du opplysningene

Legg filen på CD/DVD eller diskett.

Sjekk de tekniske retningslinjene for at innsendingen skal bli korrekt

Send rekommandert til:

Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 9200, Grønland
0134 OSLO

Tips: Ta vare på kvittering for rekommandert innsending.

 

Sist oppdatert 20. oktober 2019.