Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Finansprodukter

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere med verdipapir-ordningen.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Finansprodukter (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel - (2022) Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - spesifikt for inntektsåret 2022

Eksempel (korreksjon) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

Eksempel (ETN) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ETN

Eksempel (tom) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - tomme gevinst/tap felt

Eksempel (ukjent) - Finansprodukter (XML)
XML eksempelfil - ukjent gevinst/tap

 

Sist oppdatert 28. oktober 2022.