Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Fondskonto

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere med verdipapir-ordningen.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2020

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Fondskonto (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Fondskonto (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (slett) - Fondskonto (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Fondskonto (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2020.