Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvordan rapportere innbetaling/utbetaling

  • Innbetalinger til IPS og ny ordning om individuell sparing til pensjon rapporteres i RF-1301
  • Utbetalinger fra ny ordning om individuell sparing til pensjon rapporteres i RF-1301
  • Utbetalinger fra IPS og IPA skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Datoer og frister

20
JAN

Individuelle pensjonsordningar – frist for å levere tredjepartsopplysningar

1
MAR

Individuelle pensjonsordningar – frist for å korrigere feil i innsende tredjepartsopplysningar

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.