Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner - livsforsikring

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over livsforsikring og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere via denne ordningen.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Livsforsikring (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Livsforsikring (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Livsforsikring (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Livsforsikring (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Livsforsikring (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

Sist oppdatert 16. desember 2019.